THIS REALITY THIS UNREALITY uppkom genom ett samarbete mellan Kajsa Wadhia, Sofia Romberg och Anna Pehrsson som ägde rum under kursen ”The Circulating Book Project”- en praktikbaserad kurs vid Stockholms konstnärliga högskola initierad och ledd av Litó Walkey, Asaf Aharonson och Gretchen Blegen. Kursen låter medskapande, samarbete och former för långsiktigt konstnärligt utbyte inom performanceområdet utgöra det centrala utforskandet. Projektet låter en bok inta plats för experiment, där grupper om två till tre deltagare har utvecklat cirkulerande utbyten mellan varandra under en längre tid.

THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia
THIS REALITY THIS UNREALITY, Circulating book project 2020, Foto: Kajsa Wadhia