I det konstnärsdrivna projektet Spekulativa juntan bjuder
konstnärerna Kajsa Wadhia, Anna Kinbom, Mariana Suikkanen
Gomes och Maria Stiernborg in till ett dialogbaserat konstverk som
kombinerar kollektivt hantverk med högläsning av texter på temat
spekulativ feminism.
Verket initierar ett nytt sätt att mötas i och genom konst. Det bygger upp en
gemenskap, där vi avsätter tid för att tillsammans undersöka en hybrid av två
välkända format: läsecirkeln och syjuntan. Vi vill lyfta vi fram den politiska och
konstnärligt radikala potential som formaten besitter.
I samtiden finns mycket hopplöshetskänslor kring klimatförändringar, ojämställdhet,
rasism och politik och genom att läsa sci-fi och spekulativ feminism vill vi ta del av
texter där författarna tänkt sig möjliga och omöjliga framtidsscenarier. I känslan av
dystopi vill vi lägga till öppningar för alternativa framtider. Att i högläsning ge röst åt
alternativa berättelser, och att tillsammans ta del av narrativ som innehåller
spekulativa maktskiften och oväntade revolutionära rörelser, tänjer på gränserna för
vad vi kan tänka oss som tänkbart och utmanar hegemonin i de dominerande
narrativen.  Med spekulativ feminism tränar vi upp vår förmåga att
drömma nya drömmar tillsammans.Att arbeta tillsammans med händerna ger temat att ta något i egna händer, att vara med och påverka. Vid varje junta skapas en kollektiv utsmyckning som lämnas kvar som spår av händelsen.


Juntor vi hittills hållit med texter som vi läst:
2021

Konstfack Research week, Node V: Thinking, Aching, Acting.  How embracing unpredictability and risk in art and education might support “the arrival of a new subject” organiserad av Anette Göthlund och Miriam von Schantz med gäster Gert Biesta and Spekulativa Juntan (Anna Kinbom, Maria Stiernborg, Kajsa Wadhia.) Vi läste ur ”Teaching to
transgress” av bell hooks, ”VIRUS” av Linda Stupart och “Situated Knowledges” av
Donna Haraway medan vi vävde på rockringar som bands ihop till en storskalig
kollektiv utsmyckning.

2020
-Verkstad Konsthall, inbjudna av Susanne Ewerlöf

Två juntor genomfördes Corona-anpassat online via Zoom, då
vi läste Donna Haraways “The Camille Stories- children of the compost” ur “Staying
with the Trouble- Making kin in the chthulucene” och Nnedi Okorafors korta
berättelse “ Mother of invention” och skapade en hängmobil som ställdes ut som en
interaktiv installation på Verkstad Konsthall i september 2020.

-Stockholm Konst, inbjudna av curator Frida Cornell, fyra juntor hölls på torget utanför Biblioteket i Bagarmossen då hängmobiler skapades som ställdes ut på biblioteket efteråt

“Trollkarlen från övärlden” av Ursula K Leguin,

“Fredsskaparen” av Malorie Blackman

“Inte som du” av Johanna Schreiber och Ida Ömalm Ronvall

2019
- Högkultur i Högdalen

”Sisters of the Revolution” (red. Ann och Jeff Vandermeer)

”Kindred” av Octavia E Butler

-Sommartorg Rågsved i samarbete med Stockholms stad
”Händelsehorisonten” av Balsam Karam
-Cyklopen

”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru
-Hagsätra Collective i Bandhagen

”The Left Hand of Darkness” av Ursula K Le Guin
-Köttinspektionen i Uppsala

”Ett nytt atlantis” av Ursula K Le Guin

Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama
Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama
Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama
Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama
Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama
Spekulativa Juntan, Biblioteket i Bagarmossen, Stockholm sommartorg 2020 Foto: Naina Helen Jama