From a Throat of Flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. Vi rör oss genom de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, som tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska, hysteriska. Våra röster är vårt ljudande kött. En kör, men inte för sång. Röster, men inte talande. Vi råmar, nynnar, frustar och jollrar oss genom det ideologiska landskap som talet och
språket bundit rösten vid. Vi utforskar lågt värderade ljudanden som återfinns inom olika kontexter och som ofta är villkorade för specifika kroppar och kontexter. Vi arbetar med ambivalenta men laddade uttryck vars konnotationer vi på olika sätt försöker ”störa” istället för att reproducera, vissa av dom är influerade av t ex gråterskor, huliganer, ”tjejskriket” ochm religiös hänryckning. Alla ljudanden frambringas ur specifika kroppsrörelser och ljudandet
som koreografiskt material är utgångspunkt i verket.


Idé och initiativ: Moa Franzén
Framfört och skapat tillsammans med:
Kajsa Wadhia och Tove Salmgren


Med stöd av Konstnärsnämnden och Stockholms stad
Samproduktion: Köttinspektionen Dans


Verket är en koreografi för örat så publiken erbjuds ögonmasker under framförandet. Dokumentation av verket är därför också begränsat till ljud.


Fylkingen, Stockholm 2018

Köttinspektionen i Uppsala 2018

Weld, Talking & Props, Stockholm 2020

SKH, Research Week, Stockholm 2020

Art Lab Gnesta, Performance och ljudinstallation i grupputställningen  "De värdelösa munnarna" 2021.

Festivalen Abysse Stockholm 2023

Virserums konsthall, Ljudinstallation i grupputställningen "Fingrarna Mot Himlen och Munnen i Jorden" 2023From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint
From a throat of flesh, Marksjön, Art Lab Gnesta 2021, Foto: Emanuel Hallklint