Mariana Suikkanen Gomes, Frida Klingberg, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia möts i ett residens som avslutas med en heldag av  performance och publika händelser på Köttinspektionen i Uppsala våren 2017.


Gemensamt för de olika konstnärsskapen är ett undersökande av konflikter mellan personliga erfarenheter och samhällets etablerade konventioner och förväntningar, särskilt i förhållande till produktivitet. Långsamhet, ältande, mjukhet, illogik, omedgörlighet, odlad frustration, parasitism och återbruk används som konstnärliga metoder.

Syftet med deras gemensamma residens är att möjliggöra möten mellan deras konstnärsskap, utan krav på en gemensam produktion. Snarare avsätts tid för att vara varandras resurser till att lekfullt ompröva arbetssätt och konstnärliga idéer. Genom att anamma varandras konstnärliga praktiker kan strategier och intentioner förstärkas, utvecklas, utmanas eller omkullkastas, och något oväntat kan uppstå.


Kajsa Wadhia och Maria Stiernborg utvecklade en ny version av arbetet Jackrabbit Parole, i form av en tältkonsert, där improviserad sång, text och broderier kommunicerade med publiken utanför tältet.
Jackrabbit Parole tältkonsert, Köttinspektionen, 2017, Foto: Maria Stiernborg
Jackrabbit Parole tältkonsert, Köttinspektionen, 2017, Foto: Maria Stiernborg
Jackrabbit Parole tältkonsert, Köttinspektionen, 2017, Foto: Maria Stiernborg
Jackrabbit Parole tältkonsert, Köttinspektionen, 2017, Foto: Maria Stiernborg
Jackrabbit Parole tältkonsert, Köttinspektionen, 2017, Foto: Maria Stiernborg