Arena Baubo arbetar med de oförutsedda impulser och rytmer som praktiken av att föra och följa tillsammans, på samma gång, kan ge upphov till. De ifrågasätter och tänker om makthierarkier med metoden att leda genom att följa och följa genom att ta initiativ. En ständig förhandling mellan positioner och roller väver sig in i och påverkar verkets struktur. Publiken bjuds in till politisk självreflektion där feedback-loopen lyfts fram och skapar dansen mellan verket och dess åskådare. Katja Seitajoki och Kajsa Wadhia undersöker konstnärligt och organisatoriskt hur de simultant kan leda och följa processen och ställer samtidigt frågan om metodiken går att applicera politiskt på samhällelig nivå.Ett verk av Katja Seitajoki och Kajsa Wadhia i samarbete med Martin Hoshi Vognsen (musik), Ylva Henrikson (film) och Johan Bjellsäter (ljus)
Producent: Emelie Bergbohm

Med stöd av Kulturrådet

Verket presenterades 2014 på

MDT, Stockholm

Stockholms konstnärliga högskola, Stockholm

Inkonst, Malmö

Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa
Leadingfollowing: The spectator's dance,
Stockholms Konstnärliga Högskola, 2014, Foto: José Figueroa