Arena Baubo undersöker den dans som uppstår när vi inte lärt oss att ta ansvar för våra egna känslor.


I ett nätverk av performativa aktioner, där video- och scenkonst möts, dekonstrueras och roteras maktstrukturer i dysfunktionella situationer. Arena Baubo gör sig medberoende till missbrukaren, bullmamman, Fassbinder, Kulla-Gulla, den känslomässigt sårbara, psykopaten, det svältande barnet, publiken och den ensamma konstnären. De intar alltid en av rollerna offer, förövare eller hjälte och väntar in åskådarnas placering i triangeln. Sedan börjar dansen.

Medberoende är benämningen som traditionellt används för en anhörig som lever nära en person med missbruk eller psykisk sjukdom. Konceptet lyfts fram till en samhällelig nivå och belyser aktuella situationer och maktpositioner. De oförutsedda skeenden som uppstår i mellanmänskliga möten i offentliga rum utnyttjas, med avsikten att responsen ska leda vidare till nya konstnärliga impulser och oväntade vändningar. Dessa rum omfattar även media, såsom tv, tidningar, radio och sociala nätverk.


Arbetet genomförs med en anti-hierarkisk metod där alla är ledare och ges plats för sitt konstnärsskap. Allas olika bakgrunder inom scenkonst och bildkonst stimulerar den kollektiva processen.


Projektet är ett nordiskt samarbete mellan Kjersti Vetterstad, Outi Condit, Maria Stiernborg, Kajsa Wadhia, Katja Seitajoki och Lina Benneth initierat av Arena Baubo.


Projektet turnerade under 2011 till:

Inkonst, Malmö

MDT, Stockholm

Uppsala Stadsteater


Med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturkontakt Nord och Studiefrämjandet

Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa
Kulla-Gulla, Fassbinder och jag, MDT, 2011, Foto: José Figueroa