Mis/re/presenting Slavoj Žižek, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Giorgio Agamben, Chantal Mouffe and Jacques Derrida

Baubo multipliceras som koncept och sprids ut till centrala positioner i några nutida filosofiska diskurser.

Film-collage av Kajsa Wadhia

Mis/re/presenting Slavoj Žižek, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, Giorgio Agamben, Chantal Mouffe and Jacques Derrida är en del av projektet Arena Baubo post/icke/miss/re/presenterar stolt. I projektet lyfter 
Arena Baubo fram kritiska perspektiv på representation inom scenkonst. Gruppen har fördjupat sig i diskursen genom workshops och seminarier med teoretikerna Paula Caspão, Akseli Virtanen och Tiina Rosenberg. Arbetet har gett upphov till experimentella diskussionsformat parallellt med post/icke/miss/re/presentationer av baubomyten.

Baubo var en äldre dam som blottade sitt sköte i en obscen dans för att provocera fram den sörjande gudinnan Demeters skratt. Baubo framställs ofta med ansiktet placerat direkt på den förstorade underkroppen. Hon är en personifierad vulva / gris / geni / gorilla / händelse / tillblivelse / kommunism / Robin Hood / 3D-ros / finanskris / anarkist / veck / rörelse / karta / post-porr stjärna

Premiär på MDT i september 2012, Stockholm. Verket har även spelats på Inkonst i Malmö, SITE Stockholm, Stockholms Universitet, Konstfack och på en Nordisk turné.

Arena Baubo proudly post/non/mis/re/present, MDT, 2012 Foto: José Figueroa
Arena Baubo proudly post/non/mis/re/present, MDT, 2012 Foto: José Figueroa